Nye marketingkoncepter

Der kommer løbende nye teorier og tendenser indenfor markedsføringen. Nogle dør ud efter kort til, andre overlever og danner skole for fremtidens måde at lave strategi og markedsføre sig på.

Nedenfor har jeg samlet en række artikler og links om de seneste teorier og forbrugertendenser som jeg personligt mener kommer til at præge fremtidens markedsførings-  og strategiarbejde.

Autenticitet

Autencitet handler om hvordan virksomheden kan skabe autenticitet i oplevelser og om hvordan at forbrugerne i stigende grad baserer deres adfærd på, hvor ægte eller uægte forskellige tilbud er.

Blue Ocean Strategy

Blue ocean strategi handler om at finde den strategi, der gør virksomheden unik på markedet, og gør virksomheden sine konkurrenter overlegen.

De 4 C’er

De seneste år er marketing-mixets 4 P’er (Price, Place, Promotion, Product) blevet udfordret af de 4 C’er (Customer Solution, Customer Cost, Convenience, Communication) som en ny måde at gøre marketing-mixet mere kunde-orienteret.

Female marketing

I dag træffes op mod 80 procent af alle forbrugsbeslutninger af kvinder, og det gælder stort set alle produktområder. Det er derfor vigtigt at få dette meget købedygtige publikum i tale gennem – Female marketing.

The Business Model Canvas

Business Model Canvas er et analytisk værktøj, til udvikling af nye forretningsmodeller eller optimering af gamle.

Green marketing/Den neogrønne forbruger

Nutidens forbrugere må gerne nøjes med at tage hensyn til forbruget på deltid. Der skal være plads til både Gucci og Ø-mærket, ellers vil forbrugeren ikke være med. Stilen hedder green marketing.

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi baserer sig på salg af oplevelser, enten direkte eller indirekte som en eller anden form for oplevelse tilknyttet salg af en vare eller serviceydelse. Mest kendt er utvivlsomt turistaktiviteter, men også en lang række andre varer og ydelser er tilknyttet beskrivelser og informationer om hvorledes man ved netop at anvende den pågældende virksomhed eller produkt vil få tilknyttet en eller flere oplevelser. Det ligger samtidig implicit i oplevelsesøkonomiens grundprincip, at køberne af den pågældende vare eller serviceydelse stilles i udsigt, at specielt ved at anvende netop det pågældende produkt evt. i kombination med den pågældende sælger vil der kunne forventes specielt mange oplevelser

Product placement

Begrebet product placement, går ud på at sponsorere film mod at få egne produkter placeret i forskellige scener.

Story telling

Storytelling har vist sig at være et yderst anvendeligt redskab i virksomheders strategiske kommunikation.

Viral Marketing

Viral marketing er kort fortalt en online version af word of mouth marketing.

Annonce