Forretningsmodellen: Business Model Canvas

Business Model Canvas er en af de mest populære metoder til udvikling af forretningsmodeller i dag, udviklet af schweizeren Alexander Osterwalder.

Business Model Canvas er et analytisk værktøj, til udvikling af nye forretningsmodeller eller optimering af gamle.

Udgangspunktet er en visuel skabelon, et lærred/canvas med ni blokke som udgør virksomhedens forretningsmodel. Modellen giver brugeren mulighed for at udvikle og skitsere nye eller eksisterende forretningsmodeller.

Modellen udskrives som regel på en stor flade, så en gruppe i fællesskab kan begynde at tegne og diskutere forretningsmodellens elementer med Post-it ® noter eller bord markører.

canvas

Det er en hands-on værktøj, der fremmer forståelse, diskussion, kreativitet, og analyse.

Hovedtesen er at virksomhedens forretningsmodel består af 9 blokke. Skulle en virksomhed få problemer med salget af virksomhedens produkter er der flere muligheder for at ændre og optimere virksomhedens forretningsmodel. Produktet er kun et enkelt tandhjul i den maskine der hedder en forretning. Et enkelt af i alt 9 tandhjul, som skal køre rundt sammen, når der laves en forretningsmodel.

Skulle produktet eller servicen findes i forvejen, kan der udvikles konkurrencefordele ved f.eks.

  • at udvikle den samlede ydelse/servicepakke
  • at indgå partnerskaber, som giver adgang til særlige leverancer
  • at få de interne processer til at fungere bedre
  • at have bedre medarbejdere
  • at skabe tættere relationer med kunderne
  • at bruge andre distributionskanaler
  • at gøre noget særligt for bestemte segmenter
  • at lade kunden betale på en anden måde
  • at have en anden omkostningsstruktur

Annonce